Välkommen

SA Linkbuilder AB

SA LinkBuilder etablerades för att tillhandahålla tjänster till bolag i Nordeuropa som idag är verksamma i Kina och Asien eller planerar att etablera sig i denna alltmer viktiga region.

Många bolag har en begränsad kompetens kring att verka i Kina och Asien trots att många företag har arbetat mot regionen under en lång tid. Tidigare anställda med erfarenhet lämnar och nya medarbetare med begränsad eller ingen tillträder och ska driva affärer men saknar nödvändiga kunskaper kring t ex affärskultur och språk –viktiga erfarenheter för att nå maximal framgång… 

» Visa mer

Andra exempel är mindre och medelstora bolag som vill internationalisera sig. Hos dessa bolag är det oftast VD eller styrelsen som driver internationaliseringsprojektet. Den ansvariga saknar ibland den tid, och ofta erfarenhet, av att bedriva affärer utomlands. Detta bidrar i många fall till att satsningar misslyckas och att intresset för att exportera och arbeta globalt försvinner. Hos många styrelser saknas det också tillräckligt med personer som har vana och erfarenhet från att arbeta mot Asien och i synnerhet Kina. Det är stor skillnad mellan att besöka dessa länder under kortare resor och att leva och verka där.

SA LinkBuilder startades för att fylla just detta tomrum.

» Visa mindre